Glenns mattenøtter

Min gode venn Glenn T. Lines liker å leke med tall. I skrivende stund sitter vi begge (og de fleste andre) hjemme for å unngå smitte av koronavirus. Glenn fant på noen pusle-oppgaver som jeg syntes var morsomme nok til å dele, så jeg lagde like godt denne websiden.

I disse oppgavene er det kun lov å bruke følgende operatorer:

Avrunding er ikke lov, svarene må være eksakte. Det er tre oppgaver, og alle lar seg løse. Noen er veldig enkle, mens andre kan være skikkelige nøtter. Så la oss bare hoppe i det.

Merk! Hvis du velger å gjøre utregningene i denne siden, må du skrive "kvadratroten av 4" slik: "sqrt(4)", hvor "sqrt" er vanlig forkortelse for "square root". Skal du bruke eksponensiering, må du bruke "hatt"-symbolet og skrive "23" som "2^3". Gangetegnet er stjerne, "*".

Oppgave 1

Du skal bruke sifrene 1, 2 og 3, i den rekkefølgen, sammen med operatorene over, for å lage sifrene fra 0 til 9. Både 1, 2 og 3 må være med i regnestykket, ingen andre tall. Og de skal være med kun én gang hver.

En tabell med svarene vil kunne se slik ut. Jeg har fylt inn et par av svarene som eksempel.

RegnestykkeSvar
0
1
2
3
4
5
1 + 2 + 36
1 + 2 * 37
8
9

Oppgave 2

Samme som oppgave 1, men denne gangen skal sifrene 1, 2, 3 og 4 brukes.

RegnestykkeSvar
0
1 * 2 + 3 - 41
2
3
4
5
6
7
8
9

Oppgave 3

Denne oppgaven er annerledes enn de to første, for i denne oppgaven skal svaret alltid bli 6. Det er en deloppgave for hvert siffer fra 0 til 9. Du skal kombinere sifferet med seg selv tre ganger, ved hjelp av operatorene gitt over. Jeg har igjen fylt inn et par av de enklere, for at du skal se systemet.

TallRegnestykkeSvar
06
16
22 + 2 + 26
36
46
55 + 5/56
66
76
86
96